Działka mieszkaniowo-pensjonatowa blisko Łeby

Nowęcin , ul. Błękitna

Opis

Na sprzedaż działka mieszkaniowo-pensjonatowa nr 618 o powierzchni 1671m² zlokalizowana przy ulicy Błękitnej we wsi Nowęcin. Zlokalizowana w odległości 870m od jeziora, 3,5km od morza oraz 3km od Łeby.

LOKALIZACJA:
Nowęcin jest szybko rozwijającą się miejscowością położoną nad jeziorem Sarbsko. Dzięki bliskości morza, jeziora, lasów oraz nadmorskiej Łeby, Nowęcin posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową oraz rekreacyjną. W miejscowości istnieją dwa ośrodki jazdy konnej oraz szkoła windsurfingu. Działka znajduje się w odległości 870m od jeziora, 3,5km od morza oraz 3km od Łeby.

DZIAŁKA:
Działka narożna w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 38m x 45m, płaska, zalesiona. Droga dojazdowa do działki jest gminna, nie jest utwardzona.
Odległość mediów od działki:
– sieć kanalizacyjna ok 300m,
– sieć elektroenergetyczna ok 50m,
– przewód wodociągowy ok 50m.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a działka posiada etykietę: 08.MP.19

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.MP.19:
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkalno – pensjonatowej

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi KD.D.04 i ciągu pieszo jezdnego KD.X.01,
b) w odległości 4 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 19/1.KD.W, 19/2.KD.W, 19/3.KD.W, 19/4.KD.W i 19/5.KD.W;
2) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 1000 m²;
3) powierzchnia zabudowy jednego budynku nie więcej niż 300 m².
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,3;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,6.
4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:
1) wysokość zabudowy do 8,5 m;
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 8,5 m;
3) kształt dachu: zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 2.

  • ID: 14057
  • Opublikowano: 26 kwietnia 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2024
  • Wyświetleń: 117