Działka budowlana blisko lasu i jeziora

Chwaszczyno , ul. Tuchomska

Opis

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1278m² zlokalizowana przy ulicy Tuchomskiej w Chwaszczynie.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się w cichej i spokojnej okolicy w otoczeniu domów jednorodzinnych, w bliskim sąsiedztwie lasów oraz terenów rekreacyjnych.
Położenie działki gwarantuje bardzo dobrą komunikację z Trójmiastem.

Spacerem dojdziemy m.in. do:
– lasu 4min.,
– jeziora 25min.,
– przystanku autobusowego 4min.,
– szkoły podstawowej 20min,
– centrum Chwaszczyna z pełnym zapleczem usługowo-handlowym 20min.

Samochodem dostaniemy się m.in. do:
– trasy kaszubskiej (S6) 4min.,
– Gdyni 20min.,
– Sopotu 20min.,
– Gdańska 25min.,
– Portu Lotniczego w Gdańsku 25min.

DZIAŁKA:
Działka numer 486/9 o powierzchni 1278m², wymiarach ok 28/45m, nieogrodzona, płaska, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Droga dojazdowa do działki jest utwardzona. Prąd znajduje się na działce. Kanalizacja, woda, gaz i telekomunikacja  znajdują się w drodze przy działce. KW bez obciążeń, wydanie możliwe od zaraz.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz posiada etykietę:
1. 1MN – teren wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia (w tym ogrodzenie) należy zaprojektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu,
b) powierzchnia działki – minimum 1200,0m²
c) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki,
d) wysokość zabudowy – mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekroczyć 10,5m,
e) poziom posadzki parteru – max 0,8m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°-45°),
g) dopuszcza się realizację funkcji dodatkowej – usług nieuciążliwych i niewymagających ciężkiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
– 0,8m od linii rozgraniczającej z drogą lokalną (2KL),
– 6,0m od linii rozgraniczającej z drogą dojazdową (1KD, 2KD) i ciągiem pieszo-jezdnym (1KX),
– 4,0m od osi istniejącej linii napowietrznej,
– 12,0m od lasu,
i) dopuszcza się lokalizację garażu wolno stojącego na samochód osobowy.

2. Zasady obsługi komunikacyjnej:

4) miejsca parkingowe należy zapewnić w granicach własności w liczbie:
– 1mp/50m² powierzchni użytkowej usług,
– 1mp/1 mieszkanie.

4. Zasady kształtowania zieleni:
1) minimum 20% terenu poszczególnych działek należy zagospodarować zielenią; drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały sąsiednich działek.
2) należy pozostawić pas terenu o szerokości 8,0m wzdłuż cieku wolny od zadrzewień, zakrzaczeń i ogrodzeń
5. Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych:
1) obszar położony w zlewni rzeki Raduni zasilającej ujście wód powierzchniowych „Straszyn”. Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną tego ujęcia.

W związku z brakiem w MPZP zakazu wykonania kondygnacji podziemnej istnieje możliwość wybudowania domu z piwnicą.

  • ID: 12849
  • Opublikowano: 6 lutego 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024
  • Wyświetleń: 105