Sprzedaż mieszkania to proces, który wymaga odpowiedniej dokumentacji, aby transakcja mogła przebiegać prawidłowo i bez zbędnych komplikacji. W poniższym artykule przedstawiamy listę podstawowych dokumentów, które zazwyczaj są wymagane przy sprzedaży mieszkania własnościowego. Przygotowując się do sprzedaży swojego mieszkania, warto być świadomym, jaką dokumentację trzeba zgromadzić, aby proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo.

1. Akt nabycia nieruchomości:

Pierwszym dokumentem, który musi być dostarczony, jest akt własności lub inny dokument potwierdzający, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości. Wśród możliwych źródeł nabycia nieruchomości mogą znajdować się np. akt kupna, darowizny lub spadku. To kluczowy dokument, który poświadcza prawo do sprzedaży mieszkania.

2. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych:

Następnym dokumentem jest zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu. Jest to dokument wydawany w urzędzie miasta, który informuje potencjalnego Kupującego, że wszyscy dotychczasowi mieszkańcy są wymeldowani. Zaświadczenie to jest zazwyczaj wydawane od ręki, co pozwala na szybkie jego uzyskanie.

3. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach:

Kolejnym istotnym dokumentem jest zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za mieszkanie. Aby otrzymać ten dokument, należy zgłosić się do Wspólnoty lub Spółdzielni zarządzającej budynkiem. Zaświadczenie to poświadcza, że sprzedający uregulował wszystkie należne opłaty i nie ma żadnych zaległości z tytułu czynszu. 

4. Świadectwo charakterystyki energetycznej:

Od 28 kwietnia 2023 roku wymagane jest także przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem mieszkania. Aby uzyskać to świadectwo, konieczne jest zlecenie jego sporządzenia specjaliście, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania tego typu analizy.

Warto podkreślić, że ilość dokumentów może się zwiększyć w zależności od sytuacji – dokładna listę sporządzamy po analizie podstawy nabycia nieruchomości.

Na spotkanie z agentem prosimy o przygotowanie: 

  • Podstawy nabycia nieruchomości, 
  • Rachunków za miesiące zimowe i letnie, 
  • Informacji o remontach/modernizacjach, 
  • Rzutu nieruchomości. 

Pamiętaj, że odpowiednia dokumentacja jest kluczem do udanej transakcji. Dzięki kompletnym i prawidłowo przygotowanym dokumentom sprzedaż mieszkania staje się znacznie prostsza, tym samym szybsza. Warto więc zadbać o to już na etapie przygotowań do sprzedaży, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i problemów. 

Jeśli chciałbyś sprzedać swoją nieruchomość, a dokumentacja dotycząca mieszkania jest niekompletna – zapraszamy do kontaktu z biurem.

Rafał Radomski
+48 783 187 968
biuro@radomskinieruchmosci.pl