Atrakcyjna działka budowlana Pogórze

Pogórze , ul. Stefana Żeromskiego

Opis

Na sprzedaż atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 750m², zlokalizowana przy ulicy Żeromskiego w Pogórzu Górnym.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się w cichej i spokojnej okolicy w otoczeniu domów jednorodzinnych, w tym luksusowego osiedla Ogrody Tesoro, w bliskim sąsiedztwie lasów oraz terenów rekreacyjnych.
W 15 minut dojedziemy samochodem do Centrum Gdyni, Mechelinek czy na plażę w Babich Dołach.

Spacerem dojdziemy m.in. do:
– lasu 3 min.,
– Żabki 6 min.,
– piekarni 11 min.,
– kawiarni 10 min.,
– pizzerii 8 min.,
– przedszkola 5 min.,
– szkoły podstawowej 6 min.,
– przystanku autobusowego 6 min.

Samochodem dostaniemy się m.in. do:
– Biedronki 4 min.,
– Netto 4min.,
– Galerii Szperk 6 min.,
– Żłobki 5 min.,
– plaży 15 min.,
– Mechelinek 15 min.,
– Centrum Gdyni 15 min.

DZIAŁKA:
Działka o numerze 114/191, ogrodzona z dwóch stron, płaska, o kształcie zbliżonym do prostokąta i wymiarach: szerokość ok 22m, długość jednego boku ok 35m, długość drugiego boku ok 33m.

Droga dojazdowa do działki jest częściowo utwardzona, częściowo nieutwardzona.

Kanalizacja, woda, gaz i prąd znajdują się w drodze przy działce. KW bez obciążeń, wydanie możliwe od zaraz.

Dodatkowo do działki należy udział w drodze o pow. 66m² w cenie 50 000 PLN (dz. nr 114/198).

Obszar na którym znajduje się nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka posiada etykietę 12-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:


Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, RM i R ustala się:
1) wykończenie elewacji obiektów budowlanych w odcieniach kolorów białych, szarych lub beżowych, z dopuszczeniem materiałów naturalnych i imitujących kamień, drewno. Zakazuje się stosowania materiałów okładzinowych typu siding PCV;
2) kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do odcieni szarości i grafitu.

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 15.

4. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody planowanego lotniska Gdynia – Oksywie. Obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane, nie mogą być wyższe niż
wysokości określone przez te powierzchnie. Przy obliczaniu wysokości obiektu, o którym mowa wyżej, uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. (Dopuszcza się odstępstwa od zakazów zgodnie z przepisami
odrębnymi).

6. Ze względu na położenie w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Gdynia – Oksywie, na całym obszarze objętym niniejszym planem występuje ograniczenie wysokości zabudowy do 89 m n.p.m. (Dopuszcza się odstępstwo od zakazu zgodnie z przepisami odrębnymi

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10-MN, 12-MN, 13-MN i 30-MN, wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

2) Przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dopuszcza się wyłącznie jeden budynek mieszkalny na działce,
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 17 niniejszej uchwały;
3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) wysokość zabudowy:
– budynki główne: nie więcej niż 9 m, z zastrzeżeniem §15 ust. 4 i 6 niniejszej uchwały,
– budynki towarzyszące: nie więcej niż 7 m, z zastrzeżeniem §15 ust. 4 i 6 niniejszej uchwały,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30%,
c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
d) szerokość elewacji frontowej:
– budynki główne: nie większa niż 25 m,
– budynki towarzyszące: nie większa niż 15 m,
e) intensywność zabudowy:
– minimalna 0,0,
– maksymalna 0,6,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy:
– w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 25-KDD, 26-KDX, 27-KDD, 28-KDD i jak na rysunku planu,
– w odległości 5 m od linii rozgraniczających z terenem 31-Kx i jak na rysunku planu,
g) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachu o spadku 25 – 45,
h) forma zabudowy: wolnostojąca;

5) Zasady dotyczące systemów komunikacji:
a) dostępność drogowa z terenów 25-KDD, 26-KDX, 27-KDD i 28-KDD, oraz z ul. Władysława Broniewskiego znajdującej się poza granicami planu,

Cena wraz z udziałem w drodze: 799 000 PLN
  • ID: 14483
  • Opublikowano: 22 maja 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2024
  • Wyświetleń: 53