Działka budowlana blisko lasu w Borczu

Borcz

Opis

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1383m² zlokalizowana w Borczu w pobliżu ulicy Spokojnej.

LOKALIZACJA:
Działka znajduje się w cichej i spokojnej okolicy w otoczeniu domów jednorodzinnych, w bliskim sąsiedztwie lasów. Zaledwie 10min. jazdy samochodem dzieli nas od pobliskiego Somonina oraz 18min. od Kartuz z pełnym zapleczem handlowo-usługowym.

Spacerem dojdziemy m.in. do:
– lasu 10min.,
– centrum miejscowości Borcz 30min.,
– szkoły podstawowej 29min.,
– restauracji 27min.

DZIAŁKA:
Oferta sprzedaży obejmuje działkę o numerze 141/37 o powierzchni 1383m², a także udziały w drogach dojazdowych: udział wynoszący 1/25 części w działkach nr 141/34, 141/40, 141/41, 141/55 obszaru 2278m² oraz udział wynoszący 1/8 części w działkach nr 141/23, 141/29 obszaru 1188m².

Działka jest płaska, nieogrodzona, w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: szerokość ok 29,5m, długość ok 44,6m jedna strona działki oraz 47,6m druga strona działki. W 2021 roku zostały wykonane badania gruntu (do wglądu). Droga dojazdowa do działki nie jest utwardzona.

Kanalizacja i prąd znajdują się w drodze przy działce, woda w odległości ok 130m. KW bez obciążeń, wydanie możliwe od zaraz.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka posiada etykietę 27.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych dla terenów:

a) MN, RM – 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

Rozdział 8.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem: 25.MN, 26.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych,
2) obiektów i elementów zagospodarowania działek budowlanych, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania: budowli, dojść, dojazdów, parkingów, zieleni oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) Wyznacza się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) Kalenica równoległe bądź prostopadłe do bocznej granicy działki budowlanej.
3) Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenów w odniesieniu do działki budowlanej:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% powierzchni działki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
c) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,
d) maksymalna intensywność zabudowy – 0,40.
4) Ustala się zasady, parametry i gabaryty kształtowania zabudowy:
a) wysokość projektowanej zabudowy:
-budynków mieszkalnych do 9,0 m,
-budynków gospodarczych, garażowych – do 6,0 m,
b) dachy budynków mieszkalnych: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, ze spadkiem głównej połaci dachu do 50° w kolorze czerwieni, brązów, szarości i grafitów, kalenica główna jako równoległa lub prostopadła do bocznych granic działki budowlanej,
c) dachy budynków gospodarczych, garażowych: płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe.
3. Ustala się ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego:

3) 27.MN – z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 9.KD-D, z dróg wewnętrznych: 21.KD-W, 22.KD-W;

  • ID: 14466
  • Opublikowano: 21 maja 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2024
  • Wyświetleń: 86