Działka usługowo-mieszkaniowa - 5 minut od Elbląga

Działka (Usługowa) na sprzedaż
223 290 PLN , Pow. 2 481 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
2 481 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Gronowo Górne , Agatowa
Numer oferty:
412658
Cena za m2:
90 PLN
NIERUCHOMOŚĆ

Działka usługowa  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o wielkości 2481 m2, o kształcie  trapezu, teren płaski. 

Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, znajdują się w drodze.

LOKALIZACJA

Oferujemy na sprzedaż działkę mieszkaniowo-usługową znajdującą się w miejscowości Gronowo Górne, przy ul. Agatowej, bezpośrednio graniczącej z Elblągiem. Położona zaledwie 1,5 km od węzła komunikacyjnego nowej trasy S7.
W miejscowości dominuje nowa zabudowa jednorodzinna, niskie budynki wielorodzinne, oraz kilka zakładów zajmujących się produkcją elementów wyposażenia wnętrz.
W centrum Gronowa Górnego mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, liceum plastyczne, sklepy spożywcze. Niecałe 5 km dzieli nieruchomość od centrum Elbląga, w którym znajduje się pełna infrastruktura handlowo-usługowa.


Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała XII/71/2015 z dnia 2015-10-22) oznaczona symbolem U.

Funkcja terenu:
- Zabudowa usługowa(nieuciążliwa), z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,

Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego:
- Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi ekspresowe oznaczone na rysunku planu
symbolem 2.KDS dla nowych budynków mieszkalnych - 40 m,

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 20%; w tym udział zieleni
wysokiej min. 30% w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki.

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:
Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji. W ramach zabudowy realizacja zabudowy usługowej,
dopuszcza się funkcję mieszkaniową do 20% powierzchni w stosunku do zabudowy na działce. Budowa budynku usługowego,
mieszkalnego, gospodarczego i/lub garażowego lub budynku łączonego dla kilku funkcji. Budowa podjazdów i małej
architektury. Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach określonej funkcji:

Dla projektowanej zabudowy usługowej obowiązują ustalenia:
- wysokość do 3 kondygnacji naziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym;
- wysokość zabudowy do kalenicy dachu - max. 12,5 m;
- dopuszcza się kondygnację podziemną;
- preferowany dach minimum dwuspadowy o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 20º do 50º; dopuszcza się dachy o innym
nachyleniu, lub płaskie o ile wynika to z konstrukcji budynku niezbędnego do prowadzonej działalności;
- rodzaj i pokrycie dachu - dachówką ceramiczną lub wysokiej klasy materiałem dachówko-podobnym; wprowadza się zakaz
stosowania pokrycia dachu o kolorystyce jaskrawej i niebieskiej; w obszarze stref konserwatorskich stosować wyłącznie
pokrycie dachów materiałem naturalnym.
- łączna powierzchnia zabudowy w obrębie terenu do 50 % powierzchni działki.
- wskaźnik intensywności zabudowy 0,01 ÷ 1,5.Działki w trakcie podziału geodezyjnego.Dodatkowo ofercie dostępne są inne działki:

grunt oznaczony symbolem 17,MN/U:

- 1300 m2,
- 1527 m2,
- 1354 m2, 
- 1133 m2,
- 1183 m2,
- 1723 m2,
- 1527 m2,
-  3440 m2,

grunt oznaczony symbolem 4.U:

- 1784 m2
- 2481 m2
- 1913 m2

grunt oznaczony symbolem 8.ZL:
- 3440 m2 
Nieprawidłowy adres E-mail