Działka mieszkaniowa - 5 minut od Elbląga

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
121 860 PLN , Pow. 1 354 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 354 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Gronowo Górne , Agatowa
Numer oferty:
575844
Cena za m2:
90 PLN
NIERUCHOMOŚĆ


Oferujemy na sprzedaż działki pod budowę domu jednorodzinnego, lub pod inwestycję.


Działka mieszkaniowo-usługowa o wielkości 1354 m2, o kształcie  zbliżonym do prostokąta, teren płaski. 

Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, znajdują się w drodze.

LOKALIZACJA

Oferujemy na sprzedaż działkę mieszkaniowo-usługową znajdującą się w miejscowości Gronowo Górne, przy ul. Agatowej, bezpośrednio graniczącej z Elblągiem. Położona zaledwie 1,5 km od węzła komunikacyjnego nowej trasy S7.
W miejscowości dominuje nowa zabudowa jednorodzinna, niskie budynki wielorodzinne, oraz kilka zakładów zajmujących się produkcją elementów wyposażenia wnętrz.
W centrum Gronowa Górnego mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, liceum plastyczne, sklepy spożywcze. Niecałe 5 km dzieli nieruchomość od centrum Elbląga, w którym znajduje się pełna infrastruktura handlowo-usługowa.


Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała XII/71/2015 z dnia 2015-10-22) oznaczona symbolem MN/U.

Funkcja terenu:
teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową;

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, oraz usługowej, nieuciążliwe usługi takie, jak handel, rzemiosło, itp. - maksymalnie do 40% powierzchni zabudowy.

Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego:
- Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi ekspresowe oznaczone na rysunku planu
symbolem 2.KDS dla nowych budynków mieszkalnych - 40 m,

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki min. 30%; w tym udział zieleni wysokiej min.
30 %, z czego 20% zieleni zimozielonej..

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:
- wysokość do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe,
- wysokość zabudowy do kalenicy dachu - max. 13,0 m,
- dopuszcza się kondygnację podziemną,
- poziom posadzki parteru dostosować do istniejących budynków,
- dach minimum dwuspadowy z poddaszem użytkowych o połaciach symetrycznych o nachyleniu 20º do 50º,

W ramach zabudowy usługowej obowiązuje:
- wysokość do 2 kondygnacji naziemnych,
- wysokość zabudowy do kalenicy dachu - max. 10,5 m,
- dach o nachyleniu 20º do 50º minimum dwuspadowy, symetryczny,
- łączna powierzchnia zabudowy w obrębie terenu do 40 % powierzchni działki.
- wskaźnik intensywności zabudowy 0,01 ÷ 1,0.


Działki w trakcie podziału geodezyjnego.Dodatkowo ofercie dostępne są inne działki:

grunt oznaczony symbolem 17,MN/U:

- 1527 m2,
- 1354 m2, 
- 1133 m2,
- 1183 m2,
- 1723 m2,
- 1527 m2,
-  3440 m2,

grunt oznaczony symbolem 4.U:

- 1784 m2
- 2481 m2
- 1913 m2
- 1524 m2

grunt oznaczony symbolem 8.ZL:
- 3440 m2 
Nieprawidłowy adres E-mail